• Imprimeix

Fires monogràfiques d'artesania

Fires professionals i d'artesania

El col·lectiu artesà català troba a les fires d'artesania una de les seves principals vies de comercialització. Artesania Catalunya, conscient d'aquesta realitat, té la voluntat de reordenar i prestigiar les fires d'artesania que es fan al nostre país. Per aconseguir-ho, ofereix assessorament, difusió i suport econòmic a les fires monogràfiques que es realitzen actualment.

A més a més, s'està impulsant la creació de noves fires de caràcter monogràfic o temàtic, per tal de contribuir a una comercialització adequada dels productes artesans catalans i de millorar la imatge de la nostra artesania a la societat.

Igualment vinculat a la comercialització a través del sector firal, disposem d'un programa d'incentius per a la participació individual i col·lectiva a fires de Catalunya, Espanya i de l'estranger, com també per a viatges de prospecció de mercat o visites a fires.