• Imprimeix

Mestres Artesans

El decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, estableix en el seu article 7 els requisits bàsics per al reconeixement d'una persona artesana amb el diploma de Mestre/a Artesà/ana, i remet a una convocatòria pública anual per al procediment i concreció dels esmentats requisits.

En aquest sentit, també s'estableixen dues modalitats de guardons, el professional i el divulgatiu.

L'objectiu dels diplomes de Mestre/a Artesà/ana professional és el de distingir amb un guardó aquelles persones que han fet de la seva professió l'exercici d'un ofici artesà i que han exercit més de vint anys de trajectòria professional reconeguda, amb excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i aportacions a l'ofici; combinades amb la capacitat de transmissió dels coneixements de l'ofici mitjançant el mestratge exercit.

L'objectiu dels diplomes de Mestre/a Artesà/ana divulgatiu és el de distingir amb un guardó aquelles persones amb excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i aportacions a l'ofici, combinades amb la capacitat de transmissió dels coneixements de l'ofici mitjançant el mestratge, la docència o d'un altre mitjà pedagògic per donar continuïtat a un o més oficis artesans, tot i no haver exercit professionalment l'ofici artesà.

 

Amb el document annex hem volgut donar visibilitat als nostres Mestres Artesans. En són tots els que surten, però no surten tots els que ho són. També hem volgut saber què va significar per a ells i elles el fet de rebre el Diploma de Mestre Artesà.