• Imprimeix

Premis Nacionals d'Artesania

Termini de presentació de sol·licituds: 14 d'agost de 2018

Premis Nacionals d'Artesania

Els Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu donar reconeixement a les persones i empreses artesanes que s'hagin distingit en la producció, el disseny, la qualitat, la formació, la promoció, la comercialització, la difusió, la valoració i/o el prestigi de l'artesania catalana.

Amb els Premis Nacionals d'Artesania la Generalitat de Catalunya vol correspondre a la vàlua i a la transcendència que té l'artesania en la societat catalana i alhora es vol contribuir a donar-li el màxim relleu i atorgar públicament cada any aquell reconeixement que mereixen persones que hagin excel·lit en llur obra i trajectòria i hagin aportat elements d'innovació i prestigi en el sector.

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya (DOGC 29/06/2018)

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 11/07/2018)