• Imprimeix

Subvencions per a mercats municipals

En el marc de la convocatòria de Subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda per al 2018, hi ha tres programes dels quals les parades de mercat municipal i les associacions de paradistes se'n poden beneficiar.

Objectiu: impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes, potenciant el comerç de proximitat i els mercats municipals sedentaris i no sedentaris. El programa també vol potenciar els projectes d’entitats que promocionin la transformació digital del comerç, potenciïn l’enfortiment de les empreses, desenvolupin el talent i fomentin la internacionalització

Persones beneficiàries: entitats representatives del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda entre les quals entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, i empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

Accions subvencionables: projectes de transformació digital (creació de sites, xarxes socials, APPs, digitalització de la publicitat...); i projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial amb accions de difusió i comunicació (material promocional, imatge corporativa, senyalització, newletters...), promoció del comerç (actuacions d'animació al carrer, campanyes específiques,...), fidelització de clients (vals descompte, tiquets d'aparcament, repartiment a domicili, consigna...), millora del mix comercial (utilització d'aparadors en locals buits...), o assistència a fires per promoció de l'entitat.

També se subvencionen projectes de desenvolupament del talent (organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis tant sectorials com territorials), i de foment de la internacionalització(amb assessorament extern, jornades de formació internacional, etc.).

Requisits: La inversió mínima a subvencionar és de 3.000€.

Quantia de la subvenció: La línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 23.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€. En el cas de les associacions de mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s'estableix en 8.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€.

Objectiu: Fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes d’adaptació a nous models de negoci que potenciïn la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra.

Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat.

Accions subvencionables: projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:

  • presència a internet
  • xarxes socials
  • comerç electrònic
  • màrqueting digital
  • digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu).

Despeses subvencionables: entre les despeses subvencionables hi ha la creació, disseny i posicionament de web; servei extern de community management; enllaços patrocinats o SEM; monitorització i reputació online; posicionament web o SEO; email marketing; cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts que reculli dades dels clients; creació d’APPs; projectes de CRM i fidelització; interactivitat i connectivitat a la botiga, entre d’altres.

Requisits: en el cas d'empreses de comerç i serveis, l'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. En el cas d'empreses de moda caldrà disposar d'un showroom o taller, o acreditar que es tracta d'un fabricant de moda. Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. La inversió mínima subvencionable és de 1.000€.

Quantia de la subvenció: el programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 500€ per als projectes de millora de la presència a internet; de 3.000€ en les accions de millora de xarxes socials, comerç electrònic i màrqueting digital; i de 6.000€ pels projectes de millora de la digitalització de l’establiment a peu de carrer. En qualsevol cas, el màxim de la subvenció és de 6.000€.

Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.

Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables: 

Àmbit 1: recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d'aparadors de locals tancats, continuïtat de l'empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local)

Àmbit 2: reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys).

Dins l’àmbit de recuperació de locals buits, són subvencionables les despeses de compra, lloguer o tràmits de la concessió administrativa i  les despeses d'obertura de l'establiment. Dins l’àmbit de reforma d’establiments, són despeses subvencionables les d’obra menor i les d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga.

Requisits: En aquesta línia la inversió mínima subvencionable és de 2.000€

Quantia de la subvenció:  fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.