• Imprimeix

Altres

Foment de la comercialització de productes catalans que requereixin un suport específic per no disposar de les eines o canals de distribució necessaris per a la seva comercialització, mitjançant la coordinació amb el departament competent en la matèria implicada.