• Imprimeix

Artesania

  • Afavorir la modernització i adaptació a l'entorn actual de l'estructura artesanal de Catalunya en tots els àmbits: producció, disseny, imatge i publicitat, creació de marca i comercialització.
  • Fomentar la representació, la presència i el coneixement, tant a Catalunya com a l'exterior, del sector de l'artesania catalana.
  • Posar en valor l'acreditació del carnet d'artesà en les dues modalitats, cultural i professional.
  • Fomentar el patrimoni artesanal a nivells de qualitat i excel·lència.
  • Vetllar per la formació artesanal i per la vinculació amb la reinserció laboral i cohesió social.
  • Promoure l'associacionisme i garantir els canals de comunicació amb el sector.
  • Fer anàlisi de les tendències del sector de l'artesania i dels serveis i del seu mercat. Gestionar la informació i el coneixement del sector.

 

Data d'actualització:  10.06.2015