• Imprimeix

Comerç

  • Impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç i els serveis a Catalunya, tot afavorint l'ús de les eines que aporten les noves tecnologies i la societat del coneixement en el sector comercial català.
  • Fomentar les relacions entre administracions i amb les entitats privades pel que fa referència a la promoció comercial.
  • Impulsar actuacions de millora per als diferents col·lectius de comerciants, orientades al creixement de les empreses que els integren.
  • Fomentar la modernització i l'adaptació a l'entorn actual del detallista, tot contribuint a la millora de la seva competitivitat.
  • Impulsar la millora de l'entorn de competència pel que fa a infraestructures logístiques, coneixement de la demanda, formació dels recursos humans i totes aquelles accions orientades a la millora de la competitivitat del sector comercial català.
  • Promoure i desenvolupar iniciatives formatives orientades a la qualificació i professionalització de l'activitat comercial i de serveis.
  • Impulsar actuacions en matèria d'imatge, divulgació i comunicació del sector comercial català.
  • Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l'activitat firal.
  • Fomentar la comercialització de productes agroalimentaris, en coordinació amb el departament competent en la matèria.
  • Fer anàlisi de les tendències del sector del comerç, del sector agroalimentari i dels serveis i del seu mercat, i gestionar la informació i el coneixement del sector.

 

Data d'actualització:  10.06.2015