• Imprimeix

Acords de creació i funcionament

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda es crea l'any 2009 per donar resposta a les necessitats d’aquests tres sectors. En tractar-se de sectors amb identitats pròpies, el Consorci en manté l'autonomia, però aporta una estructura administrativa compartida que permet afavorir la concentració de recursos humans, materials i econòmics. El Consorci esdevé un marc de cooperació per a les tres àrees. El 15 de setembre de 2009, mitjaçant Acord de Govern, es crea el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i se n'aproven els Estatuts.

D'acord amb el que preveuen els Estatuts, en la sessió de 12 de juliol de 2010, el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), a proposta del Comitè Executiu, s'aprova per unanimitat el Reglament d'organització i règim interior.

Data d'actualització:  27.10.2015