• Imprimeix

Informació addicional de protecció de dades

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍITCA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Titular: CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA.

N.I.F.:  S-0800469-I

Adreça: c/ Puig i Xoriguer, 11-13  08004, Barcelona.

Telèfon: 93 484 99 99

E-Mail: ccam@gencat.cat

 

Responsable del tractament i delegat/da de protecció de dades

 

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, en endavant CCAM, amb domicili al carrer Puig i Xoriguer, 11-13,08004, Barcelona, és el responsable del tractament de les seves dades personals.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: ccam@dpo-professional.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals ?

 

Si vostè ha sol·licitat rebre informació sobre les activitats i els serveis del CCAM mitjançant l’emplenament del seus formularis, les dades personals objecte de tractament són les de contacte corporatiu facilitades per vostè al CCAM mitjançant l’emplenament d’aquest formulari per tal de sol·licitar informació relativa a l'actuació del Consorci en els àmbits del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, com també l’organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi a través de la difusió i la comunicació de la informació mitjançant la tramesa de butlletins via electrònica o per altres vies, tractarà les seves dades amb la finalitat d’atendre i gestionar la seva sol·licitud d’informació.

El CCAM no emprarà les seves dades, en cap cas, per a activitats promocionals en favor de terceres persones o entitats i li remetrà exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, promocions i ajuts pel quals ha mostrat interès o participat amb la nostra entitat

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions entre el CCAM i l’entitat per a la qual vostè treballa i/o ofereix els seus serveis, les dades personals objecte de tractament són les de contacte corporatiu facilitades per vostè al CCAM per al manteniment de les relacions entre el CCAM i l’empresa o entitat per a la qual vostè treballa o col·labora.

Si vostè és beneficiari/a dels ajuts i/o subvencions del CCAM, les seves dades personals objecte de tractament són les dades de contacte que vostè hagi facilitat derivades de l’expedient administratiu de subvenció, mitjançant el qual vostè té accés als ajuts i a les subvencions oferts pel CCAM així com les relatives a la seva execució. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació sobre les activitats i els serveis que el CCAM  porta a terme per a la promoció i l’impuls dels sector comercial, l’artesanal, i el suport a la moda catalana, amb l’objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors, a nivell nacional i internacional, les dades bancàries que hagi facilitat per fer efectives les obligacions derivades de la relació jurídica de la subvenció, per la qual vostè rep o vol rebre els ajuts i les subvencions del CCAM, les dades relatives a la seva afiliació a la seguretat social així com, les dades necessàries per al compliment de la normativa de la seguretat social i fiscal i les dades addicionals que vostè hagi facilitat d’acord amb la seva avaluació com a beneficiari/a dels ajuts i de les subvencions que CCAM li hagi atorgat.

 

Durant quan temps conservarem les seves dades ?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament.

Un cop finalitzada la seva relació amb el CCAM, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En el cas que hagi sol·licitat rebre informació sobre les activitats i els serveis del CCAM el consentiment que de forma expressa vostè té l’opció d’atorgar al CCAM perquè puguem enviar-li comunicacions i informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les nostres activitats i/o serveis. Si desitja que deixem d'enviar-li aquest tipus de comunicacions, pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, enviant una sol·licitud a l'atenció del/la delegat/da de protecció de dades, a les adreces postal o electrònica indicades

En el cas que sigui beneficiari/a dels ajuts i/o de les subvencions del CCAM, el tractament de les seves dades personals està legitimat pel compliment de les obligacions derivades de la relació jurídica derivada de l’expedient administratiu de subvenció entre vostè i el CCAM, el compliment de les finalitats de la promoció i l’impuls del sector comercial, l’artesanal, i el suport a la moda catalana, que el CCAM porta a terme com a missió d’interès públic.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Vostè pot exercir els seu dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, ccam@gencat.cat.

 

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant del/la nostre/a delegat/da de protecció de dades o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214,  08008, Barcelona.

Data d'actualització:  08.05.2018