• Imprimeix

La Direcció General de Comerç suma esforços amb l’associacionisme comercial per fomentar el comerç català

Al llarg de 2017, la Generalitat —a través de la Direcció General de Comerç— ha destinat 240.000 euros al desenvolupament dels plans d’actuació impulsats per les principals patronals, entitats i associacions de comerciants i d’altres professionals del comerç, per fomentar i dinamitzar el comerç català. Amb aquest objectiu, la Direcció General de Comerç ha formalitzat convenis de col·laboració amb ESCODI, COMERTIA, Pimec, Fundació Cecot Innovació, Barcelona Oberta, COACB, ANCECO, La Llotja de Cereals, FECOM, Fundació Comerç Ciutadà, i Fundació Barcelona Comerç

03/01/2018 12:01
Convenis DGC

A l'esq. la dir. gral de Comerç, Muntsa Vilalta, en la signatura amb la Fund. Comerç Ciutadà. A dalt, amb CECOT, i a la dreta, amb PIMEC

La Direcció General de Comerç suma esforços amb l’associacionisme comercial per fomentar el comerç català. Al llarg de 2017, la Generalitat —a través de la Direcció General de Comerç— ha destinat 240.000 euros al desenvolupament dels plans d’actuació impulsats per les principals patronals, entitats i associacions de comerciants i d’altres professionals del comerç, per al foment i dinamització del comerç català.

Amb aquest objectiu, durant 2017 la Direcció General de Comerç ha formalitzat convenis de col·laboració amb ESCODI, COMERTIA, Pimec, Cecot, Barcelona Oberta, COACB, ANCECO, La Llotja de Cereals, FECOM, Fundació Comerç Ciutadà, i la Fundació Barcelona Comerç.

Un dels darrers convenis subscrits ha estat amb l’Associació catalana de l’Empresa Familiar COMERTIA per a l’impuls d’accions com la celebració de la jornada Retail Comertia 2017, l’acte commemoratiu “Comertia 15 anys”, l’elaboració d’un estudi d’impacte socioeconòmic, i l’organització de la missió internacional Bussiness Retail Experience.

També s’ha signat recentment el conveni de col·laboració amb Pimec per al desenvolupament del seu pla d’actuacions 2017. Aquest pla s’estructura en 4 blocs: un primer bloc amb accions de representació a través de fòrums debat juntament amb la Generalitat distribuïts pel territori; i accions per informar i interpretar el marc legal en matèria de comerç i garantir l’aplicació per part del teixit comercial. Un segon bloc amb actuacions d’assessorament general, institucional i tècnic i d’interlocució amb les administracions locals, amb especial atenció als municipis de menys de 5.000 habitants, i amb el col·lectiu de venda no sedentària així com accions de reforç dels Punts d’Assessorament Associatiu i de les Unitats Tècniques de Suport de l’entitat. El tercer bloc contempla actuacions de tipificació i diagnòstic de les associacions de comerciants i gremis, i l’elaboració d’un estudi per aprofundir en el coneixement de les associacions i gremis vinculats a PIMEComerç. En el quart bloc es contemplen accions de divulgació del model d’integració associatiu entre els col·lectius de comerciants nouvinguts.

Pel que fa al conveni signat amb la Fundació Cecot Innovació, la Generalitat i la patronal han sumat esforços per impulsar actuacions com la 15a Jornada de Comerç, tallers de formació en eines digitals, la trobada empresarial “Experiència d’AliBaba”, el Club de Descomptes “Partnershop”, la posada en marxa del web cecotcomerc.cat, el reconeixement Cecot al Comerç Més Dinàmic, i els retail tour a Vitòria Gasteiz i Barcelona, entre d’altres.

Així mateix, en el marc del conveni de col·laboració amb l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Grups de Compra (ANCECO), el govern català i l’entitat han impulsat accions de difusió, estudis i coneixement —com la memòria d’activitats, les visites a socis, la xerrada sobre transformació digital, i l’elaboració de l’estudi sobre “la centralització de pagaments i factures en les CCS” i l’estudi-cens sobre el comerç català adherit a la CCS, entre d’altres—, i accions d’internacionalització, com la reunió anual de l’associació europea Independent Retail Europe.

Amb la Fundació Barcelona Comerç, el conveni de col·laboració ha inclòs iniciatives i projectes com “Vitrines d’Europa”, les conferències del Defensor del Client, les desfilades BCN Moda al Carrer, les campanyes de promoció d’Eixos Comercials, i diferents accions de publicitat i comunicació.

De la seva banda, el conveni subscrit per la Direcció General de Comerç amb la Fundació Comerç Ciutadà ha tingut per objectiu donar suport al projecte “Centres Urbans i Comerç de les Ciutats Mitjanes Catalanes” de diagnosi de l’ús dels espais públics en les àrees comercials dels centres urbans de vuit ciutats catalanes —Figueres, Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic—. Es tracta d’una ambiciosa iniciativa amb la qual l’entitat vol optimitzar la competitivitat dels eixos comercials als centres urbans de les petites i mitjanes ciutats catalanes.

Al seu torn, el conveni signat amb la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM) ha permès el desenvolupament del pla 2017 per a la Innovació i Competitivitat de l’Empresa Comercial “Som Empresa, Som Comerç”. Entre les accions previstes en el pla de la FECOM destaquen actuacions per afavorir la implantació de les noves tecnologies al comerç, la Borsa de Negocis (amb accions de cooperació entre petites entitats de comerciants orientades a abaratir costos en temes d’assessorament fiscal, financer i laboral; iniciatives culturals i exposicions, organització d’esdeveniments corporatius, promoció i animació comercial, entre d’altres), i actuacions de foment del Diàleg Social (Escola d’Estiu de Comerç, Setmana del Comerç...).