• Imprimeix

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, a la presentació de l’Observatori dels Centres Urbans que impulsa la Fundació Comerç Ciutadà

27/02/2018 14:02
directora Observatori FCC

D'esq a dreta, la dir. gral de Comerç, Muntsa Vilalta, pta de la Fundació Comerç Ciutadà, Maria Costa, i el diputat de comerç de la Diputació de Bcn, Isaac Albert escolten Anna Vera, de la UAB.

• L’objectiu de l’Observatori, que s’ha presentat avui a Granollers, és conèixer i fer seguiment dels fluxos de persones de les àrees comercials dels centres urbans de Catalunya, i la incidència de l’activitat comercial en l’espai públic i urbà. En l’estudi, dut a terme pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han participat 8 ciutats catalans: Olot, Figueres, Vic, Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers i Tarragona

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha participat avui a Granollers en la presentació dels resultats 2017 de l’Observatori dels Centres Urbans, un projecte liderat per la Fundació Comerç Ciutadà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i de la Diputació de Barcelona.

En el marc de la presentació —que ha comptat també amb la presència de la presidenta de la Fundació Comerç Ciutadà, Maria Costa, del diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Alber, i dels responsables tècnics de l’Observatori, Àngel Cebollada i Anna Vera, del Departament de Geografia de la UAB—, Vilalta ha destacat la importància d’aquesta iniciativa que “ens permet conèixer millor les nostres ciutats i el paper que hi juga en elles l’activitat comercial”. En aquest sentit, ha afegit que l’Observatori dels Centres Urbans és “una eina molt útil que ens ajudarà a analitzar, a temps real, la situació dels centres urbans i els canvis s’hi produeixen per tal de millorar la competitivitat del comerç urbà”.

L’objectiu de l’Observatori és conèixer i fer un seguiment dels patrons dels fluxos de persones de les àrees comercials dels centres urbans de Catalunya, i la incidència de l’activitat comercial en l’espai públic i urbà. En l’estudi, dut a terme pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han participat 8 ciutats catalans: Olot, Figueres, Vic, Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers i Tarragona.

Un dels aspectes analitzats ha estat el flux de vianants. A aquest respecte, l’Observatori conclou que els centres urbans de les ciutats monitoritzades ha tingut un volum global de 16,5 milions de vianants amb una intensitat mitjana diària de 90.564 vianants per al període dels 10 mesos analitzats. Diàriament, els fluxos mostren diferències entre franges horàries: els dies feiners presenten una major afluència de vianants a la franja horària de les 17h a les 21h, coincidint amb l’horari comercial de la tarda, mentre que els dies festius la major afluència es concentra al matí de 9h a 13h. Així mateix, s’observa que al migdia, amb el tancament dels comerços, hi ha una reducció del flux de vianants.

Una altre dels indicadors analitzats han estat els locals comercials. L’Observatori ha censat en total 5.172 locals comercials dels quals els 81,92% són locals oberts i el 18,02% són tancats. En els 10 mesos estudiants, hi ha hagut una rotació comercial del 3,62% que afecta principalment a l’equipament de la persona i alimentació. Segons l’estudi, l’activitat comercial dels centres urbans es caracteritza per la seva diversitat sectorial. Això no obstant, el sector amb major representació és l’equipament de la persona amb un 23,07%, tot i que els patrons de distribució comercial en els centres urbans no és homogeni en el territori. Els espais centrals presenten una especialització més grans, amb predomini de l’equipament de les persones, mentre que els límits de les àrees comercials mostres una major barreja sectorial.

Pel que fa a l’anàlisi dels carrers i l’espai públic, en total les àrees comercials urbanes sumen 56.043 metres lineals de carrer, de les quals han estat monitoritzades 20.565 metres lineals. Per a l’estudi, els carrers s’han classificat en 3 categories teòriques, en funció de l’atracció de persones: la primera categoria es descriu per carrer de trànsit rodat motoritzat, de vorera estreta o inexistent sense arbrat ni mobiliari urbà (el 29,4% dels analitzats); la segona categoria teoria són carrers de trànsit rodat motoritzat, vorera àmplia, i amb arbrat i mobiliari urbà (55,9% del total); i la tercera categoria són zones d’arbrat amb vianants i mobiliari urbà (14,7% del total).

Finalment, l’Observatori ha analitzat la relació dels fluxos amb les característiques urbanes, és a dir, l’activitat comercial en relació a la categoria de carrer. A aquest respecte, l’estudi apunta que dels carrers monitoritzats, la categoria que té menys metres lineals (la 3a), és la que proporcionalment registra un major flux de vianants (143.422 d’Intensitat Mitjana Diària (IMD)).