Els camps marcats amb * són obligatoris.

ESPAI 1x1 - Setmana de Comerç

Les dades de caràcter personal que les persones interessades faciliten per participar a aquesta convocatòria s’inclouen al fitxer “Comunicacions”, regulat a l’Ordre EMO/284/2014, de 15 de setembre, per la qual es creen fitxers de dades de caràcter personal del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La finalitat del fitxer és la comunicació d'informació relativa a l'actuació del Consorci en els àmbits del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, com també l’organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi. Els usos del fitxer són els derivats de la gestió, la difusió i la comunicació de la informació mitjançant la tramesa de butlletins via electrònica o per altres vies i el seu responsable és la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit a la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, ccam@gencat.cat.