• Imprimeix

Finançament

Es tracta d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l'objectiu de reactivar l'economia catalana. Els préstecs poden finançar tant despeses d'inversió com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €.

Les condicions de les operacions són les següents:

- Euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 3,95 punts.

- El termini d'amortització del préstec és de 5 anys, inclòs un any de carència.

- El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant l'Institut Català de Finances assumirà el risc del 70% del capital pendent, en cas de morositat.

- Comissió d'amortització anticipada de fins l'1%.

 

 

Les entitats financeres són les que aproven l'operació i poden demanar aquelles garanties que estimin adients.

 

Termini de sol·licitud: del 28 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2016.

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

Data d'actualització:  21.02.2017