• Imprimeix

Distintiu de producte D’Artesania (D’A)

Comerç i consum 7058 - Distintiu de producte D’Artesania (D’A) Departament d'Empresa i Coneixement ccam

És un distintiu que acredita que els productes realitzats per una persona artesana són de producció pròpia i estan elaborats de manera artesanal mitjançant els processos propis del seu ofici i produïts a Catalunya.

Llegiu-ne més

Els formularis de sol·licitud permeten realitzar en un document únic la presentació simultània de les sol·licituds de carnet d’artesà/ana, de distintiu de producte D’Artesania (D’A) i de distintiu per als establiments de venda d’artesania catalana. Per garantir que esteu fent servir la darrera versió en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. La seva presentació manuscrita no s’acceptarà com a vàlida.

A les persones artesanes que s’hi dediquen professionalment, i realitzen una o diverses activitats incloses dins el Repertori de famílies d'oficis artesans  que comporten la formació, la creació, la producció i la transformació d’objectes, donant com a resultat un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d'una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.

Què necessiteu fer?

Data actualització 01.12.2015