• Imprimeix

Premis Nacionals d’Artesania

Comerç i consum 20199 - Premis Nacionals d’Artesania Departament d'Empresa i Coneixement ccam

Els Premis Nacionals d’Artesania tenen l’objectiu d’incrementar el prestigi en la societat de l’activitat artesanal, permetre fer visible la importància del sector artesà català en el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país i la seva especial presència en l’àmbit de l’emprenedoria.

Llegiu-ne més

Segons la regulació establerta al Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal a Calalunya es considera artesania als efectes d’aquesta disposició aquelles activitats incloses dins el Repertori de famílies d'oficis artesans, que comporten la formació, creació, producció i transformació d’objectes.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Les persones, empreses i entitats públiques o privades sol·licitants només podran presentar una única sol·licitud, és a dir, optar a una sola categoria dels Premis.

Termini de presentació de la sol·licitud: del 12 de juliol al 14 d'agost, ambdós inclosos.

A les persones físiques, les microempreses, les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu o raó social a Catalunya que desenvolupin, o hagin desenvolupat, la seva activitat en l'àmbit de l'artesania, a les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial, les persones, als ens públics i privats que hagin desenvolupat actuacions de prestigi de l'artesania i als professionals d'altres sectors productius que hagin implementat un projecte comú de rellevància amb un artesà/ana professional.

Què necessiteu fer?

Data actualització 12.07.2018