• Imprimeix

Subvencions per a la promoció i comercialització dels productes artesans

Comerç i consum 21228 - Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans (2018) Departament d'Empresa i Coneixement ccam

L’objectiu d’aquest programa és promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A empreses (persones físiques i jurídiques) que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.07.2018