• Imprimeix

Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans (2a convocatòria 2017)

Comerç i consum 21228 - Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans (2a Convocatòria 2017) Departament d'Empresa i Coneixement ccam

L’objectiu del programa és promoure la comercialització i internacionalització de l’artesania mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització.

Llegiu-ne més

Termini obert del 23 al 28 de novembre únicament pels sol·licitants amb requeriment d'esmena de sol·licitud.

A empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015).

S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans.

Què necessiteu fer?

Data actualització 29.12.2017